Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

Διαθέσιμα Μαθήματα

To παρόν μάθημα στοχεύει στο να αποτελέσει έναν οδηγό για τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με ανθρώπους με άνοια και τις οικογένειές τους. Οι άνθρωποι με άνοια και οι οικογένειές τους έχουν ιδιαίτερες ανάγκες τις οποίες συχνά και οι ίδιοι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και οι οποίες πολλές φορές δεν εντοπίζονται ούτε από τους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Στη θεματολογία του μαθήματος εντάσσονται θέματα όπως: Η εξέλιξη της νόσου, οι φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, οι συμπεριφορικές διαταραχές στην άνοια, αλλά και οι υπηρεσίες φροντίδας για ανθρώπους με διαταραχές μνήμης.

Ομάδες-στόχοι: Γενικοί γιατροί, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, Επισκέπτες υγείας, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Αγροτικοί γιατροί